D'Lynn Heinisch begréisst Iech
hÀerzlech bei Chez Oi'nk

Als ProprietĂ€rin a GrĂ«nnerin vu Chez Oi'nk, bemĂ©ien ech mech fir Äre vĂ©ierbeenege FrĂ«nn de beschte Service ze bidden. Egal ob et eng professionell Fleeg, en entspanend Bad oder eng stylesch nei Frisur ass, ech kĂ«mmere mech gĂ€r Ă«m Ären Hond an Är Kaz. Ech leeĂ« vill WĂ€ert op e stressfrĂ€it an agreabelt Ëmfeld fir datt d'DĂ©ieren sech wuel fillen.

âžĄïž Bewertunge liesen

Lynn Heinisch

D'Lynn huet seng Passioun als Groomer ganz fréi entdeckt.Am Joer 2022 huet si hir Ausbildung an der FINO Hondsfleeg- a Schéierschoul zu Nagold ofgeschloss a schafft als Groomer zënter datt si hir Ausbildung erfollegrÀich ofgeschloss huet.

ZĂ©ckt net fir d'Lynn ze kontaktĂ©iere fir e Rendez-vous auszemaachen oder weider Informatiounen ze krĂ©ien.D'Lynn freet sech Iech an Ären Hond an Är Kaz ze betreien.

 • Master-Groomer Expert bei FINO Groomerakademie zu Nagold (09/2022)

 • ZertifiĂ©iert Ausbildung an Ultraschall-ZĂ€nnsteen-Entfernung (emmi-pet) (09/2022)

 • Dog-Wellness bei FINO Groomerakademie zu Nagold (09/2022)

 • Éischt Hellef fir HausdĂ©iren Theorie & Praxis bei Fellness (10/2022)

 • Kommunikatioun & Kierpersprooch AFH Luxembourg (01/2023)

 • Magen, Darm und Co beim Hund AFH Luxembourg (01/2023)

 • Ugestallt an engem Hondssalon (2022-2024)

Servicer

Grëndlech Evaluatioun & Kenneléiere vum Hond oder der Kaz
Detailléiert Berodung

Bueden
Fönen
KĂ€mmen
Schneiden
Schuren
Trimmen
Thalasso
Carding

Ënnerwoll
Entfilzen
Zecken eraushuelen
AnaldrĂŒsen eidelman
Kralle schneiden
Aen-, Oueren-, Ballen-, Pattenfleeg
Emmi-Pet ZĂ€nnsteen Behandlung

ËffnungszĂ€iten
dënschdes - freides: 9h00 - 17h00
samschdes: 9h00 - 13h00
nëmmen op Rendez-Vous
Rendez-Vous ausserhalb vun de regulĂ€ren ËffnungszĂ€iten an Heemvisiten op Ufro

Kontakt

Lynn Heinisch heißt sie bei
Chez Oi‘nk herzlich Willkommen

Als Inhaberin und GrĂŒnderin von Chez Oi‘nk bemĂŒhe ich mich ihren Vierbeinern den besten Service zu bieten. Egal ob es um professionelle Fellpflege, ein entspannendes Bad oder eine stilvolle neue Frisur geht, ich kĂŒmmere mich liebevoll um ihre(n) Hund/Katze. Ich lege großen Wert auf eine stressfreie und angenehme Umgebung, damit sich die Tiere wohlfĂŒhlen.

Lynn Heinisch

Lynn hat ihre Leidenschaft zum Groomer schon sehr frĂŒh entdeckt.
2022 hat sie ihre Ausbildung in der FINO Hundesalon- und Scherschule in Nagold absolviert und ist seit ihrem erfolgreichen Abschluss Groomerin.

Zögern sie nicht, Lynn zu kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren oder weitere Informationen zu erhalten.Lynn wird sich freuen Sie und ihren Hund/ihre Katze zu betreuen.

 • Master-Groomer Expert bei FINO Groomerakademie in Nagold (09/2022)

 • Zertifizierte Ausbildung in der Ultraschallzahnsteinentfernung (emmi-pet) (09/2022)

 • Dog-Wellness bei FINO Groomerakademie in Nagold (09/2022)

 • Erste-Hilfe fĂŒr Haustiere Theorie & Praxis von Fellness (10/2022)

 • Kommunikation & Körpersprache AFH Luxembourg (01/2023)

 • Magen, Darm und Co beim Hund AFH Luxembourg (01/2023)

 • Privatangestellte in einem Hundesalon (2022-2024)

Angebot

GrĂŒndliche Begutachtung & kennenlernen des Hundes oder der Katze
Eingehende Beratung

Baden
Föhnen
BĂŒrsten
Schneiden
Scheren
Trimmen
Thalasso
Carding

Unterwolle
Entfilzen
Entfernung von Zecken
AnaldrĂŒsen entleeren
Krallen schneiden
Augen-, Ohren-, Ballen-, Pfotenpflege
Emmi-Pet Zahnstein Behandlung

Öffnungszeiten
Dienstag - Freitag: 9h00 - 17h00
Samstag: 9h00 - 13h00
Termine nach Vereinbarung
Termine ausserhalb der regulĂ€ren Öffnungszeiten und Hausbesuche auf Anfrage

Kontakt

Lynn Heinisch vous souhaite
la bienvenue Chez Oi'nk

En tant que propriétaire et fondatrice de Chez Oi'nk, je m'efforce d'offrir le meilleur service à votre compagnon à quatre pattes. Qu'il s'agisse d'un toilettage professionnel, d'un bain relaxant ou d'une nouvelle coiffure élégante, je m'occupe de votre chien et de votre chat avec amour. J'attache beaucoup d'importance à un environnement agréable et sans stress pour que les animaux se sentent bien.

Lynn Heinisch

Lynn a découvert sa passion de toiletteur trÚs tÎt.
En 2022, elle a suivi sa formation Ă  l'Ă©cole de toilettage FINO Ă  Nagold et est devenue toiletteur depuis qu'elle a obtenu son diplĂŽme avec succĂšs.

N'hésitez pas à contacter Lynn pour prendre rendez-vous ou obtenir de plus amples informations.
Lynn se fera un plaisir de s'occuper de vous et de votre chien ou chat.

 • Master-Groomer Expert Ă  la FINO Groomerakademie Ă  Nagold (09/2022)

 • Formation certifiĂ©e en dĂ©tartrage par ultrasons (emmi-pet) (09/2022)

 • Dog-Wellness chez FINO Groomerakademie Ă  Nagold (09/2022)

 • Premiers Secours pour animaux domestiques thĂ©orie & pratique chez Fellness (10/2022)

 • Communication & langage corporel AFH Luxembourg (01/2023)

 • Estomac, intestin et compagnie chez le chien AFH Luxembourg (01/2023)

 • EmployĂ©e privĂ©e dans un salon de toilettage canin (2022-2024)

Services

Évaluation approfondie & connaissance du chien ou du chat
Conseils approfondis

Bain
SĂ©chage
Brossage
Couper
Tondre
Trimmer
Thalasso
Carding

Sous-Poil
DĂ©mĂȘler
Enlever les tiques
Vider les glandes anales
Coupe des griffes
Soin des yeux, oreilles, coussinets et pattes
Emmi-Pet traitement du tartre

Horaires d'ouverture
Mardi - Vendredi: 9h00 - 17h00
Samedi: 9h00 - 13h00
uniquement sur rendez-vous
Rendez-vous en dehors des heures d'ouverture et visites Ă  domicile sur demande

Contact

Lynn Heinisch welcomes you to Chez Oi'nk

As the owner and founder of Chez Oi'nk, I strive to provide the best service for your four-legged friend. Whether it's a professional grooming session, a relaxing bath or a stylish new hairstyle, I will look after your dog/cat with love. I attach great importance to a pleasant, stress-free environment so that the animals feel comfortable.

âžĄïž View the ratings

Lynn Heinisch

Lynn discovered her passion as a groomer very early on.
In 2022, she completed her training at the FINO dog grooming and clipping school in Nagold and has been a groomer since graduating.

Please do not hesitate to contact Lynn to make an appointment or for further information.
Lynn will be happy to look after you and your dog/cat.

 • Master Groomer Expert at FINO Groomer Academy in Nagold (09/2022)

 • Certified training in ultrasonic tartar removal (emmi-pet) (09/2022)

 • Dog-Wellness at FINO Groomerakademie in Nagold (09/2022)

 • First-Aid for domestic animals theory & practice by Fellness (10/2022)

 • Communication & body language AFH Luxembourg (01/2023)

 • Stomach, intestines and co. in dogs AFH Luxembourg (01/2023)

 • Private employee in a dog salon (2022-2024)

Services

Thorough assessment & familiarisation
with the dog or cat
In-depth counselling

Washing
Blow dry
Brushing
Scissor cut
Shearing
Hand stripping
Thalasso
Carding

Undercoat
De-matting
Tick removal
Emptying anal glands
Claw trimming
Eye, ear, bale and paw care
Emmi-Pet tartar removal

Business Hours
Tuesday - Friday: 9h00 - 17h00
Saturday: 9h00 - 13h00
Pre-booked appointments only
Appointments outside regular opening hours and home visits on request

Contact

Impressum

Chez Oi’nk sàrl
SiĂšge social : 2, rue Thoull L-6492 Echternach
Numéro d'identification : B282067
Numéro TVA : LU35352012
Edition et conception du site: Claude Hastert

Conditions générales

Chez Oi’nk sàrl
Société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B282067
Numéro TVA : LU35352012
Dont le siÚge est situé à 2, rue Thoull L-6492 Echternach
Représentée par Mme Heinisch Lynn, en sa qualité de gérante, habilitée à l'effet des présentes.
La sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre jointe par email en cliquant sur le formulaire de contact accessible via la page d'accueil du site ou par mail : chezoink@outlook.com
Ci-aprÚs le "Vendeur" ou la "Société"
partie inférieure,
Et la personne physique ou morale procédant à l'achat de produits ou services de la société,
Ci-aprĂšs, "l'Acheteur" ou "le Client"
D'autre part,
Il a Ă©tĂ© exposĂ© et convenu ce qui suit :PREAMBULELe Vendeur propose des services de toilettage commercialisĂ©s par l'intermĂ©diaire de son site Internet (www.oink.lu). La liste et le descriptif des services proposĂ©s par la SociĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site concernĂ©. Pour tout complĂ©ment d'information, contactez la gĂ©rante.Article 1 : ObjetLes prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales de Vente dĂ©terminent les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente de produits ou services proposĂ©s par le Vendeur.Article 2 : Dispositions gĂ©nĂ©ralesLes prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales de Vente (CGV) rĂ©gissent les ventes de Produits ou de Services effectuĂ©es au travers du site Internet de la SociĂ©tĂ©, ou au lieu d'exĂ©cution, et sont partie intĂ©grante du Contrat entre l'Acheteur et le Vendeur. Elles sont pleinement opposables Ă  l'Acheteur qui les a acceptĂ©es avant de passer commande ou avant de prendre rendez-vous par le formulaire de contact via ce site Internet. Pour toute offre proposĂ©e, une fiche d'inscription est Ă  remplir obligatoirement par le client.
Le reprĂ©sentant du salon Chez Oi’nk mettra alors les Conditions GĂ©nĂ©rales de Vente Ă  disposition du Client pour lecture.
En signant le formulaire d'inscription, le client s'engage à accepter toutes les conditions. Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présents à tout moment, par la publication d'une nouvelle version sur son site Internet et la publication sous format papier, au lieu d'exécution des services et ventes. Les CGV applicables sont alors celles en vigueur à la date du paiement de la commande ou de la réservation de rendez-vous.La Société s'assure également que leur acceptation soit claire et sans réserve en mettant en place une case à cocher. Le client déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des présentes Conditions Générales de Vente, et le cas échéant des Conditions ParticuliÚres de Vente liées à un produit ou à un service, et les accepter sans restriction ni réserve.
Le Client reconnaßt qu'il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s'assurer de l'adéquation de l'offre à ses besoins. Le client déclare qu'il est nécessaire que le contrat soit valable par rapport à la valeur de la personne représentant la nature physique ou morale de la source de son engagement. Sauf preuve contraire, les informations enregistrées par la Société constituant la preuve de l'ensemble des transactions.
Article 3 : RÎle du propriétaire de l'animal (client) et responsabilitéLe client est obligé d'informer le vendeur à la prise de rendez-vous de toilettage de toutes maladies/grossesse/allaitement etc de son animal.Les propriétés peuvent rester auprÚs de leur animal, sous réserve que l'animal n'en soit pas favorisés dans son comportement.
Les animaux ayant un comportement agressif doivent, soit venir muselés, soit le toiletteur pourra le museler pour sa sécurité. Le Client doit informer le Vendeur de tout comportement comme : agressivité, prix, etc.
Le Client doit présenter un animal n'ayant pas d'infestations parasitaires.
Avant tout soin, les animaux sont contrÎlés afin de vérifier s'ils sont porteurs d'infestations parasitaires (puces). En cas d'infestation, le toiletteur peut refuser le soin et fabriquer le nettoyage et la désinfection du salon. Le Client pourra revenir quelques jours plus tard, aprÚs le traitement de son animal par le vétérinaire.
Article 4 : Fabrication des produitsLe vendeur informe le client que les produits de soin (shampoings et autres) sont des fabrications industrielles. Les ingrĂ©dients sont dans la majoritĂ© des produits naturels. Quelques produits non naturels doivent ĂȘtre utilisĂ©s pour la conservation et/ou la consistance des produits.Tous les produits qui sont fabriquĂ©s doivent ĂȘtre utilisĂ©s pour l'adaptation Ă  l'animation dans Bonne SantĂ©. Le vendeur n'est pas responsable de l'Ă©tat de santĂ© gĂ©nĂ©ral de l'animal et n'est donc pas responsable de la tolĂ©rance des produits. Des animaux malades peuvent recevoir un soin adaptĂ© ou, pour leur bien, ĂȘtre refusĂ©s.Article 5 : GarantiesPour les visites au salon, le client doit ĂȘtre en possession d'une assurance Ă  responsabilitĂ© civile afin de se conformer Ă  sa responsabilitĂ© en tant que propriĂ©taire d'animaux. Le Vendeur s'engage Ă  avoir les assurances nĂ©cessaires pour la vente de ses produits et pour l'exĂ©cution des services proposĂ©s.Article 6 : PrixPour les prestations sanitaires, le prix est indiquĂ© en euros « une partie de ». Pour diffĂ©rentes raisons, un prix fixe ne peut ĂȘtre communiquĂ©. En effet, le prix se dĂ©termine en fonction de l'Ă©tat du poil de l'animal, de sa taille et de son comportement, ainsi que du service individuel choisi, la rĂ©gularitĂ© des visites, les produits utilisĂ©s et la durĂ©e du soin de toilettage.Un prix final peut seulement ĂȘtre communiquĂ© aprĂšs le soin. Le Client s'engage Ă  accepter ce prix communiquĂ© final aprĂšs le soin. Ce prix comprend Ă©galement les frais de dĂ©penses engagĂ©es et le temps de travail nĂ©cessaire au soin de toilette de l'animal.Le prix des produits vendus au travers du site Internet ou directement au salon est indiquĂ© en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes Ă©ventuelles), et hors frais spĂ©cifiques d'expĂ©dition. En cas de demande d'expĂ©dition, les frais de port s'appart selon la destination.La SociĂ©tĂ© se rĂ©serve la possibilitĂ© de modifier ses prix Ă  tout moment.
Les frais de télécommunication nécessaires à l'accÚs au site Internet de la Société sont à la charge du client. Le cas échéant, les frais de livraison.
Pour une expĂ©dition, des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'Ă©tat sont susceptibles d'ĂȘtre exigibles dans certains cas. Ces droits et sommes ne sont pas adaptĂ©s du ressort du Vendeur. Ils seront Ă  la charge de l'acheteur et accompagnĂ©s de sa responsabilitĂ© (dĂ©clarations, paiement aux
autorités compétentes, etc.). Le Vendeur invite à ce titre l'acheteur à se renseigner sur ces aspects aupres des autorités locales correspondantes.
Article 7 : Conclusion du contratPour la réservation d'un service de toilette, le Client doit indiquer ses coordonnées (soit par le formulaire du site Internet, soit par mail ou par téléphone). Celles-ci sont enregistrées afin de pouvoir recontacter le Client.
Le prix du rendez-vous pour un service de toilettage est, aprĂšs confirmation de la part du salon Chez Oi’nk, Ă  considĂ©rer comme une conclusion de contrat.
Pour un rendez-vous de toilette, et une confirmation de votre demande par mail ou sms. Les Conditions Générales de Vente actuelles seront soumises en annexe.
Article 8 : PaiementPour les soins de toilette, les paiements doivent s'effectuer immédiatement aprÚs les soins de toilette et avant la récupération de l'animal.
Le Client peut effectuer le rĂšglement par carte bancaire ou en espĂšces (euros-€). Le mode de paiement Digicash est Ă©galement envisageable. Les informations nĂ©cessaires vous sont communiquĂ©es par le Vendeur.
Le client confirme qu'il est bien le titulaire lĂ©gal de la carte bancaire Ă  dĂ©biter et qu'il est lĂ©galement en droit d'en faire usage. En cas d'erreur ou d'impossibilitĂ© de dĂ©biter la carte, le client doit faire le nĂ©cessaire pour effectuer le paiement dans la mĂȘme journĂ©e, par virement bancaire ou en espĂšces.
Ceci est uniquement envisageable à titre exceptionnel. Le client est sous sa responsabilité du gardien et est en droit de payer avec ce qui suit.
En cas exceptionnel de non-paiement, le vendeur s'octroie le droit de refuser d'autres achats ou services au client, avant le rÚglement de ses dettes. Le Vendeur a le droit de procédure légalement contre le client en cas de non-paiement dans les délais légaux.
Le Vendeur informe le client en cas de non-fonctionnement du mode de paiement par carte bancaire. En option, il pourra utiliser le paiement en espĂšces.
Le Client peut recevoir un accusé de réception aprÚs paiement par simple demande auprÚs du Vendeur. Un envoi par mail est préféré. (raison écologique)
Article 9 : Délai de rétractationLe Client peut annuler son rendez-vous jusqu'à 24 heures avant, sans conséquences. Les annulations peuvent s'effectuer par téléphone ou par mail, (hors médias sociaux) en précisant les informations nécessaires. (date, horaire, nom du propriétaire et de l'animal).
Les rendez-vous non annulĂ©s ou annulĂ©s moins de 24 heures avant peuvent ĂȘtre facturĂ©s en partie ou en totalitĂ©.
En cas d'annulation du rendez-vous de la part du salon Chez Oi’nk, un autre rendez-vous sera proposĂ©.
Article 10 : RéclamationsLe cas échéant, l'Acheteur peut présenter toute réclamation en contactant la Société par mail ou téléphone.
Toutes les rĂ©clamations sont les bienvenues, ceci dans le mais d'amĂ©liorer des produits ou services. Toute insatisfaction est Ă  signaler au salon Chez Oi’nk. Des rĂ©clamations et insatisfactions publiĂ©es sur les mĂ©dias sociaux ou la diffusion d'informations incorrectes peuvent aboutir Ă  une poursuite en diffamation.
Article 11 : Droits de propriĂ©tĂ© intellectuelleLes marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidĂ©os, textes ou plus Ă©lĂ©ment gĂ©nĂ©ral toute information objet de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sont et restent la propriĂ©tĂ© exclusive du Vendeur. Aucune cession de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle n'est rĂ©alisĂ©e au travers des prĂ©sentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces pour quelque motif que ce soit strictement interdite.Article 12 : NullitĂ© et modification du contratSi l'une des clauses du prĂ©sent contrat Ă©tait annulĂ©e, cette nullitĂ© n'entraĂźnerait pas la nullitĂ© les autres clauses qui resteront en vigueur entre les parties. Toute modification contractuelle est publiĂ©e Ă  cet endroit sur le site Internet et est Ă  tout moment Ă  la disposition du Client au lieu d'exĂ©cution des ventes et services du salon Chez Oi’nk Ă  l'adresse suivante : 2, rue Thoull L-6492 Echternach.À chaque modification, le salon demandera de signer et de dater de nouveau une partie de la fiche d'inscription.version 16.01.2024